CENÍK SLUŽBY - měsíční tarify : od 1.12.2018

zprostředkování přístupu uživatele k síti INTERNET.

Standardní služby: pásmo 5 Ghz

 
Tarif: Rychlost až: (Down/Up) Agregace: Typ linky: s DPH:
NETjoin 5 - 200 3 / 1 Mbps 1:10 tarif pro občasné připojení - FUP - do 5GB/měsíc 145 Kč
NETjoin 5 - G8 10 / 2 Mbps 1:8 domácí linka - FUP objem dat do 20GB/měsíc 295 Kč
NETjoin 5 - G16 12 / 2 Mbps 1:8 domácí linka - FUP objem dat do 40GB/měsíc 399 Kč
NETjoin 5 - G32 14 / 4 Mbps 1:6 domácí linka - FUP objem dat do 60GB/měsíc 575 Kč
NETjoin 5 - G64 16 / 6 Mbps 1:6 podnikatelská linka - FUP objem dat do 100GB/měsíc 789 Kč
NETjoin 5 - G128 18 / 8 Mbps 1:4 podnikatelská linka - FUP objem dat do 200GB/měsíc 995 Kč
NETjoin 5 - G256 20 / 10 Mbps 1:4 podnikatelská linka - FUP objem dat do 400GB/měsíc 1 250 Kč
NETjoin 5 - G512 25 / 12 Mbps 1:2 podnikatelská linka - FUP objem dat do 600GB/měsíc 1 495 Kč

Uvedené rychlosti jsou maximální možné, z důvodů použití volného pásma pro připojení nemusí být těchto rychlostí v zarušených lokalitách vždy dosaženo.

Standardní služby: pásmo 2,4Ghz - na této technologii již nové zákazníky nepřipojujeme

 
Tarif: Rychlost až: (Down/Up) Agregace: Limit: s DPH:
NETjoin 2,4 - 200 2 / 1 Mbps 1:15 tarif pro občasné připojení -do 2GB / měsíc 145 Kč
NETjoin 2,4 - G4 8 / 1 Mbps 1:15 domácí linka - objem dat do  5GB / měsíc 295 Kč
NETjoin 2,4 - G8 10 / 2 Mbps 1:10 domácí linka - objem dat do 10GB / měsíc 399 Kč
NETjoin 2,4 - G16 12 / 2 Mbps 1:10 podnikatelská linka - objem dat do 15GB / měsíc 575 Kč
NETjoin 2,4 - G32 14 / 4 Mbps 1:10 podnikatelská linka - objem dat do 20GB / měsíc 789 Kč
NETjoin 2,4 - G64 16 / 6 Mbps 1:10 podnikatelská linka - objem dat do 25GB / měsíc 995 Kč

Z důvodů omezené kapacity pásma 2,4GHz a rušením domácími přístupovými body vysílajícími na této frekvenci, již není pro nové klienty toto pásmo nabízeno.

Další služby - měsíční poplatky:

 
  s DPH
Veřejná IP adresa / měsíc 95 Kč
Veřejná IP adresa - podnikatelské linky ZDARMA
Změna tarifu ZDARMA
Zrušení přípojky po uhrazení vešech závazků (je nutno doplatit za celý započatý měsíc) ZDARMA
Zřízení přístupu ke statistice přenedených dat ZDARMA
HOT-SPOT kupon na 7 dní  220 Kč

 

FUP: U tarifu s doporučeným přenosem dat  bude po stažení / odeslaní uvedených GB v kalendářním měsíci automaticky snížena rychlost stahování / odesílání na cca. 1/3 běžné rychlosti linky do konce kalendářního měsíce.